Velkommen til dig, der søger en dybere forståelse og selvindsigt.

Noget har ført dig hertil og det vidner måske om en parathed til at gå på opdagelse i dig selv, i dine tanker og i dine følelser. Nysgerrigheden er et godt udgangspunkt for at opnå større selvindsigt og dermed forbedre din livskvalitet.

Hvis du ønsker at arbejde med dig selv og med personlig udvikling, kan nye indsigter bringe dig i dybere kontakt med en reel følelse af, hvad det vil sige at være dig. For at skabe forbedringer er det vigtigt, at du har et dybfølt ønske om forandring og mod på at gå ind i en personlig udviklingsproces. Uanset hvad din historie og motivation er, vil et psykoterapeutisk forløb bidrage til en større forståelse af din nuværende livssituation. I terapien arbejder vi altid med de problematikker, du selv bringer op og altid med, hvad der er aktuelt her og nu.

Terapi kan for eksempel være gavnlig, hvis du

 • er i krise eller sorg af helt konkrete årsager
 • har en problematisk relation til kæreste, familie, venner eller kollegaer
 • har oplevet svigt eller traumer, som fortsat præger dig i dit liv
 • har en diffus følelse af tristhed eller meningsløshed
 • mangler mål og retning i tilværelsen
 • føler ensomhed, mindreværd eller angst
 • længes efter at udleve dine drømme og dit potentiale

I terapien arbejdes der bl.a. med

 • hvordan begrænsende selvbilleder påvirker éns måde at agere på – tilknytningsmønstre og virkelighedsopfattelse
 • at skabe bevidsthed omkring reaktionsmønstre som gentager sig på uhensigtsmæssigt vis – fastlåste adfærds- /og tankemønstre
 • den tætte sammenhæng mellem krop og psyke, følelser og tanker – helbred og egentilstand
 • dén dårlige oplevelse – stor som lille – tilstande, som aldrig er blevet reguleret og integreret i personligheden på en hensigtmæssig måde
 • heling og færdigheder indenfor personlig og spirituel udvikling – kropssansninger og selvreguleringsfærdigheder

Som terapeut er det min opgave

 • at skabe et trygt rum og et fristed til dig, der ønsker at lære dig selv endnu bedre at kende
 • at være nænsomt tilstede for dig, der har mod på at se det sårbare og svære i dit liv i øjnene
 • at være facilitator og vidne til de forandringsprocesser du vil opleve via nye indsigter og bevidsthed
 • at støtte dig i dine bestræbelser på at blive den bedste udgave af dig

Hvis du har spørgsmål eller overvejer om terapi er det rigtige for dig, er du velkommen til at ringe, sende en sms eller en mail.

Send mig en SMS på 26 82 52 72 eller skriv en mail til kontakt@ttid.dk        

Læs mere på min profil på GoMentor 

Så kontakter jeg dig, så vi kan aftale nærmere.